Jord är det element som representerar den grundläggande livgivande byggstenen; moder jord -köttet av en kvinnlig gud. Evigt föränderligt i ett konstant kretslopp av materia som bryts ner, formas om, sätts ihop, bryts ner, formas om och sätts ihop. Jordens mineraler och organiska material i olika kompositioner och förutsättningar bildar råmaterial som människan har lärt sig att förädla. Från lokal råvara till global industri utvinns jordens resurser som vinstdrivande handelsvaror miljontals ton om dagen.

De flesta djur bygger bon utifrån sina fysiska och lokala förutsättningar, men människans tekniska utveckling har skapat en förskjutning mellan individen och kunskapen att konstruera med våra händer i material som vi själva kan förädla. Den mesta materiella kultur runt omkring oss sprängs, utvinns, fraktas, processas, fraktas, förädlas, fraktas, prefabriceras, fraktas, konstrueras, rivs/slängs, fraktas, grävs ner/bränns/återvinns och fraktas på en global nivå som gör det svårt att förstå vad ett material egentligen är och vilka konsekvenserna av denna oftast linjära livscykel blir. Till exempel - omkring 4000 miljoner ton cement produceras varje år sedan 2010 - samma volym krävde ett helt sekels produktion under 1900-talet. Vad fyller det negativa tomrummet där detta material grävts upp för att dominera samtida materiell kultur? Hur påverkar vår taktila förväntan av ett material upplevelsen av en plats? Jakt på materiell kunskap och förståelse för hur konstruerade strukturer påverkar från minsta detalj till globala sammanhang är utgångspunkten i konstruktionen av ett struktur som främjar utvecklande sätt att betrakta konstens roll i relation till utsmyckning/avsmyckning av staden. 

Tegel och stål var en gång ett berg, och kommer att bli berg igen.