Att handgripligen skapa en plats genom att bearbeta råmaterial till en sammansatt struktur ger kunskap och självförtroende att kritiskt kunna förhålla sig till andra konstruerade miljöer och ifrågasätta varför saker ser ut som de gör.

Att kritiskt förhålla sig till konstruerade miljöer kräver att det finns alternativ som ifrågasätter påståenden vi lär oss vara sanningar. Sanningar som vem som får planera och gestalta staden, för vem, hur, var, vad och i vilka material. Historiskt sett har arkitektur utan arkitekt varit ett mer kollektivt sätt att för hand skulptera fram rum för olika sorters behov. Mötet mellan konsthantverk och arkitektur i dessa strukturer flyter samman och bygger på samma arkaiska premisser - gräv där du står och använd din kropp för att forma det du föreställer dig ska fylla dina behov, praktiska såväl som sensibla. Denna typ av rum - handgjord, mjuk och platsspecifik i sina material är påfallande frånvarande i den samtida konstruktionen av våra gemensamma offentliga miljöer.

 

Människans tekniska utveckling har skapat en förskjutning mellan individen och kunskapen att konstruera med våra händer i material som vi själva kan förädla. Den mesta materiella kultur runt omkring oss sprängs, utvinns, fraktas, processas, fraktas, förädlas, fraktas, prefabriceras, fraktas, konstrueras, rivs/slängs, fraktas, grävs ner/bränns/återvinns och fraktas på en global nivå som gör det obegriplig att förstå vad ett material egentligen är och vilka konsekvenserna det blir av en materiell kultur vi inte har någon förståelse för eller en relation till. Omkring 4000 miljoner ton cement produceras varje år sedan 2010 - samma volym krävde ett helt sekel under 1900-talet. Var blir negativa tomrummet ut där detta material grävs upp för att dominera samtida materiell kultur? Hur påverkar vår taktila förväntan av ett material upplevelsen av en plats? Jakt på materiell kunskap och förståelse för hur konstruerade strukturer påverkar från minsta detalj till globala sammanhang är utgångspunkten i konstruktionen The Soil Caravan som främjar utvecklande sätt att betrakta konstens roll i relation till offentlig utsmyckning/avsmyckning.

 

Destination

ISOLERING

Vad händer?

natur/kultur

behov

upplevelsen

miljö

material

Idén om  en plats / Ett hem

Massiva

vidder

Vindskydd - vind / skydd

Elementen

Mötesplats - Destination

The commons

Behov

needs and wants

material - vad är ett material - förädling/förändring 

Process:

HUR konstrueras ett rum - samarbete - separatistiskt - vilka? icke-hierariskt?

Att ta sig någonstans till fots

mål/medel

idé/resultat

Resurs - vems

Varför?

CEMENT - jord - lera